Europees Parlement stemt voor snellere uitfasering F-gassen

Vorige week heeft het Europees Parlement een besluit aangenomen om de uitfasering van F-gassen te versnellen. F-gassen, veelgebruikte koudemiddelen in warmtepompen, moeten vanwege hun broeikasgaseffecten uiterlijk in 2050 volledig worden uitgefaseerd.

Het voorstel hanteert de gemiddelde productie van F-gassen over de periode 2011 tot en met 2013 als maatstaf voor een geleidelijke afbouw. Als de plannen definitief worden goedgekeurd, is het doel dat Europa in 2024 het gebruik van F-gassen terugbrengt tot maximaal 60 procent van die referentiewaarde. In 2036 zou dit moeten zijn gedaald tot 15 procent, en tegen 2050 moet het gebruik tot nul zijn gereduceerd. Sectoren waar een snellere afbouw mogelijk is, zullen eerder onderworpen worden aan een verbod.

Met een overtuigende meerderheid van 457 stemmen vóór, 92 tegenstemmen en 32 onthoudingen heeft het Europees Parlement het wetsvoorstel aangenomen. Eind januari zal ook de Raad van Ministers hierover stemmen, waar naar verwachting de nieuwe verordening eveneens wordt goedgekeurd.

ISDE-subsidie voor duurzame energie in 2024
Wat wijzigt er vanaf 2024?