Geluidseisen warmtepompen en airco's aangescherpt.

Per 1 april 2021 zijn er nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit.

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De geluidseisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.


Silencer warmtepompcover
Volop aan het genieten van het comfort van uw warmtepomp, maar toch last van het geluid? Een warmtepomp biedt veel voordelen op het gebied van comfort, verbruik en milieu.
Wel kan het geluid soms als storend worden ervaren, bijvoorbeeld als het toestel zich nabij een slaapkamerraam, terras of dicht bij de buren bevindt. Hiervoor hebben we de silencer warmtepompcover. Deze strakke zwarte cover zorgt niet alleen voor minimaal 7dB geluidsdemping, maar ook voor een mooi aanzicht nabij uw woning en/of pand. 

Meer informatie of bestellen? Bekijk de artikelen in onze webshop of neem contact op met onze verkoopmedewerkers.

Geluiddempende warmtepomp cover Quiet 5

Geluiddempende warmtepomp cover Quiet 7

Geluiddempende warmtepomp cover Quiet 11

Geluiddempende warmtepomp cover Quiet 13


Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers.