ISDE-subsidie voor duurzame energie in 2024

Wat wijzigt er vanaf 2024?

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2024

Subsidiewijziging warmtepompen 

Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Heeft u in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan komt u toch in aanmerking voor subsidie als u deze in 2024 laat installeren.

De subsidiebedragen voor warmtepompen met een energielabel A++ of hoger, zijn met € 450 verhoogd. De gelijkwaardige bonus die eerder werd gegeven voor deze energiezuinige warmtepompen, komt te vervallen. Voor warmtepompen met een energielabel A+++ geldt voortaan wel een aanvullende bonus van € 225.

De wijziging van het energielabel geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger. 

Aanpassing van subsidiebedragen 

Aanvragers die een zonneboiler laten plaatsen, krijgen vanaf 2024 minder subsidie voor de grotere zonnecollectoren. Dit voorkomt dat er naar verhouding teveel subsidie wordt uitgekeerd (overstimulering). 

- Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02. 

- Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45. 

De subsidie voor een aansluiting op het warmtenet wordt verhoogd van € 3.350 naar € 3.775. 

Nieuw budget voor kleine windturbines voor zakelijke gebruikers 

Sinds 2020 kunnen zakelijke partijen, zoals rechtspersonen, een maatschap, stichting, vof of cv, ISDE aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Voor kleine windturbines stelt het kabinet nieuw budget beschikbaar. Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 is het totale budget € 20 miljoen. Vanaf 2024 is er geen ISDE-subsidie meer voor zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 2023
In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar