Wat is de COP van een warmtepomp?

De COP is een belangrijk kenmerk van een warmtepomp en staat voor de Coëfficiënt of Performance. Het is een maatstaf voor de efficiëntie van het systeem en geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die wordt afgegeven en het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.

Een voorbeeld kan helpen om de COP beter te begrijpen. Stel dat een warmtepomp 5 kW warmte uit een bron (lucht of water) haalt en 1 kW elektriciteit verbruikt. Dan is de COP 5:1, oftewel 5 kW aan warmte voor elke 1 kW aan elektriciteit die wordt verbruikt. Dit betekent dat de warmtepomp 4 keer efficiënter is dan een elektrische verwarming die 1 kW elektriciteit verbruikt om 1 kW warmte te produceren.


Over het algemeen geldt dat hoe hoger de COP van een warmtepomp, hoe efficiënter het systeem is en hoe minder elektriciteit er nodig is om warmte te produceren. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar kan op de lange termijn ook leiden tot lagere energiekosten.

Kortom, de COP is een belangrijk kenmerk om te overwegen bij het kiezen van een warmtepomp en het beoordelen van de efficiëntie van het systeem.

Rendement warmtepomp 

In het voorbeeld hierboven is de COP van de warmtepomp maar liefst 5, wat betekent dat er slechts één deel elektriciteit nodig is om vijf delen warmte te produceren. Dit leidt tot een rendement van 500%, wat in de verwarmingssector ongekend is.

Ter vergelijking: elektrische verwarming en een Cv-ketel hebben veel lagere rendementen dan een warmtepomp met een hoge COP. 

U kunt zich voorstellen, dat wanneer het buiten kouder is, de warmtepomp harder moet werken om water te verwarmen, dan wanneer het warmer is. Er moet immers een groter verschil overbrugd worden. Dat betekent ook dat de COP fluctueert bij verschillende buitentemperaturen. Hoe kouder het buiten is, hoe lager de COP bij gelijke afgifte temperaturen.

Dat betekent dat de COP van een lucht warmtepomp weersafhankelijk is. Maar ook afhankelijk van het seizoen en locatie. In de winter is het kouder dan de zomer en moet de warmtepomp harder werken en datzelfde geldt ook in Scandinavië waar het buiten kouder is dan in Nederland.


SCOP warmtepomp

Maar wat is dan een SCOP van een warmtepomp? De afkorting staat voor Seasonal Coefficient of Performance. Eigenlijk is het niets meer en niets minder dan een gemiddelde COP over een jaar, waarbij de seizoenen in een bepaalde regio zijn meegewogen.

De SCOP maakt het makkelijker om warmtepompen met elkaar te vergelijken en dan met name lucht warmtepompen waarbij de seizoenen invloed hebben op het rendement. Wanneer het kouder is moet een warmtepomp immers harder werken en daalt de COP, dit zoals hierboven beschreven.

Om de SCOP van een lucht/water warmtepomp te berekenen wordt er in een bepaalde regio, zoals bijvoorbeeld regio Utrecht (of een ander deel van Europa), van alle COP-waarden in een heel jaar het gemiddelde genomen. Dit wordt dan gedaan bij meerdere afgifte temperaturen in stapjes van 5˚C. Dan weet u van die warmtepomp wat het SCOP is bij het produceren van 30˚C water, 35˚C, 40˚C, 45˚C enzovoorts.

 

Fujitsu warmtepomp catalogus
Duik in de vernieuwde Koudhè warmtepomp catalogus en maak kennis met ons uitgebreide assortiment warmtepompen.